ثبت و انتقال دامنه

برای راه‌اندازی وب سایت، ابتدا لازم است دامنه خود را به ثبت رسانید. دامنه یا Domain همان نام وب سایت است (مانند MIZBANA.com). دامنه با استفاده از نام‌سرور یا (DNS)، به سرور میزبان سایت متصل می‌شود. برای ثبت دامنه، غیر از انتخاب نام دامنه، لازم است بسته به فعالیت خود پسوند دامنه خود را از بین پسوندهای متنوع دامنه انتخاب نمایید.

فقط تا 10 شهریور فرصت دارید تا دامنه خود را قبل از افزایش جهانی قیمت دامنه ثبت یا تمدید کنید

از این فرصت استفاده کرده و دامنه خود را تمدید کنید

 همین حالا دامنه خود را ثبت کنید

نام دامنه:
نام دامنه:
پسوند دامنه
جشنواره
ثبت
تمدید و انتقال
.com
۲۹۹ ۳۴۲ ۳۴۲
.ir
۱۵ ۱۵
.org
۵۳۲ ۵۳۲
.co
۱.۲۳۲ ۱.۲۳۲
.net
۴۳۹ ۴۳۹
.me
۱۹۹ ۹۹۹ ۹۹۹

توجه: گاهی به دلیل شرایط نرخ ارز در کشور قیمت ها تغییر می‌کند، لذا قیمتی که در فاکتور محاسبه میشود ملاک قیمت میزبانا است.

 همین حالا دامنه خود را ثبت کنید

نام دامنه:

 همین حالا دامنه خود را ثبت کنید

نام دامنه: